Middle banner
 Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
  Đăng ký thành viên
1900 7188   |   Sales@tcvietnam.com.vn
map
tctrack

Baby Wallper
HM-900RF

Bộ tiếp nhận (HM-900RF)


- Giao tiếp với khói, khí đốt và nước phát hiện rò rỉ
- Kết nối 433 máy dò / 315M
- Điều khiển cổng thông minh
Specifications