Middle banner
 Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
  Đăng ký thành viên
1900 7188   |   Sales@tcvietnam.com.vn
map
tctrack

Baby Wallper
TL-14D

Đèn chỉ thị khu vực Hochiki (TL-14D)


- Đánh giá AC/DC 24V ,19 mA
- Đèn Led
- Nhiêt độ hoạt động : 10 ° C – 50 ° C
- Vật liệu tự chữa cháy nhữa
- Màu sắc: màu đỏ
- Ap dụng hộp trung kích thước vuông hộp ổ cắm : JIS C 8336
- Kích thước trung bình vuông bìa lỗ tròn : JISC 8336-5
Specifications