Middle banner
 Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
  Đăng ký thành viên
1900 7188   |   Sales@tcvietnam.com.vn
map
tctrack

T.C GROUP Tổ chức du lịch cho toàn thể nhân viên (06/2014)
T.C Group tổ chức du lịch nghỉ duỡng định kỳ hằng năm cho nhân viên nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa toàn thể nhân viên T.C

Năm nay T.C Group tổ chức tour du lịch nghĩ dưỡng cho toàn thể nhân viên T.C tại Mũi Né vào 2 đợt tháng 05 và tháng 06/2014
Hình ảnh hoạt động: 

 


Nguồn: T.C Group