Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
  Đăng ký thành viên
1900 7188   |   Sales@tcvietnam.com.vn
map
tctrack
Sinh hoạt truyền thống T.C Group (04/2012)
18/11/2016
Ngày truyền thống của T.C Group đươc tổ chức định kỳ vào tháng 04 hàng năm, nhằm tạo sân chơi vận động, trí tuệ đoàn kết cho toàn thể nhân viên T.C Group
Tổng kết hoạt động T.C Group 2011
18/11/2016
Tổng kết hoạt động T.C Group năm 2011 và phát thưởng cho nhân viên xuất sắc năm 2011 cùng tấ niên công ty 2011
T.C Group tổ chức du lịch cho toàn thể nhân viên (09/2011)
18/11/2016
Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân viên, T.C Group tổ chức du lịch định kỳ hằng năm vào tháng 09 cho nhân viên.
Sinh hoạt truyền thống T.C Group (04/2011)
18/11/2016
Sinh hoạt truyền thống T.C Group 04/2011
Lễ ký kết hợp đồng đại lý giữa T.C Group và SAMSUNG - SCOMTECH (06/2010)
18/11/2016
Lễ ký kết hợp đồng đại lý giữa T.C Group và Samsung-Scomtech